Jamboree22- Funktionärsanmälan

Beskrivning

Introduktionstext för anmälningsformulär

Profilinformation

Medlemsinformation

 • - Du kan klistra in hela personnumret i det här fältet och födelsedatum kommer att sättas automatiskt

  Personnummer krävs endast för boende i Sverige

 • [ Lägg till anteckning ]

Adress

Tillhörighet

Generell information

Här kan du registrera att du vill ta med ett barn under 18 år som inte kommer vara med på Jamboree22 som deltagare.

Observera att medföljande barn ska anmälas med ett eget konto i anmälningssystemet, inte med vårdnadshavarens!

Om du är inloggad (som medlem i en direktansluten scoutkår eller som anmäld till Jamboree22) - logga ut innan du anmäler ett medföljande barn. Om barnet är medlem i en direktansluten scoutkår, använd barnets Scoutnet-konto för anmälan. Om barnet inte har ett Scoutnet konto skapas det genom att logga in som en gästanvändare. OBS om barnet står i kö till en scoutkår kontakta oss för hjälp.

Du kan också ansöka om plats på Lägis för barn som är 1-9 år.

På Lägis tar vi hand om ditt barn under den tid som du är funktionär. Det är alltså som ett dagis under tiden för Jamboree22.

Du kommer bli kontaktat i god tid så du vet om du fått en plats eller inte.

Uppgifter om förälder/målsman


Uppgifter om barnet


Dagis

 • Jag ansöker om en plats för mitt barn på Lägis [ nollställ ]

  För att få delta i Lägis verksamhet måste barnet vara mellan 1-9 år. Barnet måste också ha inskolats på förskola/hos dagmamma minst en månad innan lägret startar. Detta för att barnet ska vara van vid att vara ifrån sina föräldrar en längre tid.

  Om ditt barn har behov av assistent på förskolan hemma, så behövs det även på Lägis. Detta är något ni anordnar själva, och en förutsättning för att kunna delta. Vi förbehåller oss rätten att neka barn, även efter att lägret börjat, om det visar sig att vi inte kan hantera hen. T.ex. om barnet är rymningsbenäget. Vi vill såklart att så många som möjligt ska kunna delta på ett säkert sätt på Lägis, och det är därför vi kan behöva säga nej till ett fåtal som annars tar all uppmärksamhet.


Deltagande

 • Är barnet deltagare med kåren under jamboreen [ nollställ ]Mat och hälsa


Hälsa

 • Informationen kommer att anonymiseras och delas med sjukvårdsfunktionen för att bättre kunna förbereda utifrån de behov som finns på jamboreen. Information som kan knytas till en specifik person är endast tillgänglig för sjukvårdsfunktionärer och kommer endast att nyttjas om deltagaren begär vård. Matallergier skrivs ner under fliken mat.Överenskommelser

För att kunna genomföra Jamboree22 behöver vi ert godkännande för att kunna spara uppgifter.

Ljud-,bild- och videoupptagning

 • Jag förstår [ nollställ ]

  Under Jamboree22 kommer ljud-, bild- och videoupptagning ske. Dessa upptagningar kan komma att användas i Scouternas olika medier eller av dess samarbetspartners. Den lagliga grunden för att behandla dina personuppgifter är det berättigade intresse vi har att kunna informera och sprida kunskap om Scouternas verksamhet samt fullgöra sådan kommunikation och sådana skyldigheter som sägs ovan (s.k. intresseavvägning). Vid frågor eller funderingar kontakta jamboree@scouterna.se


Villkor

 • Jag har läst och godkänner anmälningsvillkoren för Jamboree22 [ nollställ ]

  https://www.scouterna.se/jamboree22/anmalan/villkor/

  Sammanfattning av anmälningsvillkor för funktionärbarn:
  Funktionärers barn som vid lägrets start har fyllt 1 år men ännu inte fyllt 18 år kan följa med på Jamboree22 under följande premisser:

  I första hand ser vi att funktionärsbarn i deltagarålder anmäls och deltar i lägret som deltagare i en scoutkår eller annan grupp. Om detta inte fungerar kan funktionärsbarn följa med under vårdnadshavarens ansvar.
  Barn som är 1 – 9 år deltar då inte i något program men viss möjlighet till Lägis (funktionärsledd barnomsorg) kommer att finnas delar av tiden. (Formerna för detta är ännu ej bestämda)
  Mellan 9 år och 17 år kan funktionärsbarn delta som funktionärspraktikant under förutsättning att den som blir praktikantens ledare eller chef i genomförandefunktionen får ett scoutledaransvar, efter beslut i funktionsledningen. Ett sådant undantag måste även godkännas av praktikantens vårdnadshavare.
  Inga minderåriga (under 18) får av säkerhetsskäl vara på lägerområdet under för- och efterläger (fram till 20.00 27:e juli och efter 12.00 8:e augusti) Deltagaravgiften för funktionärsbarn är 750 kr. Anmälningar till Jamboree22 är bindande efter 30 april.

  Betalning/återbetalning Den som anmält ett funktionärsbarn till Jamboree22 är skyldig att betala hela avgiften som gäller för den typen av deltagande, med följande undantag:

  Deltagare som avanmäls senast 30 april stryks från listorna och ingen betalning behöver erläggas.
  Deltagaravgiften för deltagare som avanmäls på grund av egen sjukdom som inte var känd vid anmälan och som hindrar deltagande på arrangemanget, och kan styrkas med läkarintyg, återbetalas.
  Deltagaravgiften för deltagare som avanmäls på grund av nära anhörigs sjukdom eller dödsfall återbetalas.
  Om det i, eller efter, ansökan framkommer att en deltagare av jamboreeledningen inte anses förmögen att på ett tryggt och säkert sätt delta på arrangemanget, kan jamboreeledningen neka deltagande. Hela deltagaravgiften återbetalas då.
  Vid avanmälningar utan ovanstående skäl sker ingen återbetalning. Om inbetalt belopp är lägre än respektive deltagaravgift sker ingen återbetalning, och den som avanmäler sig är skyldig att betala in resterande belopp. För den som avbryter deltagandet i Jamboree22 i förväg sker ingen återbetalning.

  Force majeure Om Scouterna på grund av händelser utanför organisationens kontroll tvingas ställa in Jamboree22 senare än 1:a maj 2022 återbetalas 50% av deltagaravgiften.

  Försäkring Scouternas försäkring gäller för alla deltagare på lägret. Se dock till att ha annan försäkring såsom hemförsäkring för det som Scouternas försäkring ej täcker. Information om Scouternas försäkring hittar du här Försäkringar - Scouterna


Personuppgifter (GDPR)

 • Jag förstår [ nollställ ]

  Scouterna (organisationsnummer 802006-2942) behöver vissa uppgifter av dig om du väljer att anmäla dig till Jamboree22. Vi vill behandla personuppgifter om dig för att kunna ge en trygg, säker, och praktisk jamboreeupplevelse för dig och alla andra deltagare. Jamboreeorganisationen består av anställda och ideellt engagerade i Scouterna, som har uppdrag som rör Jamboree22. De i jamboreeorganisationen som tar del av dina anmälningsuppgifter får utbildning och instruktioner kring hur de ska hanteras enligt nedan.

  De uppgifter om dig som behövs för att Scouterna ska kunna genomföra Jamboree22 är följande:

  Namn och personnummer:
  Används för att identifiera vilka som deltagit i Jamboree22. Vi sparar dessa uppgifter i tio år.
  Telefonnummer, postadress, och epostadress:
  De här uppgifterna behöver vi för att kunna kontakta dig med information innan och efter Jamboree22. Vi sparar uppgifterna i upp till ett år efter Jamboree22.
  Matpreferenser och allergier:
  Vi behöver veta vad du vill och kan äta för att kunna köpa in, laga, och servera rätt mat. Informationen delas endast med de i jamboreeorganisationen som arbetar med matplanering och mathantering, och hanteras så ofta som möjligt i anonymiserad form. Uppgifterna sparas i upp till ett år efter Jamboree22.
  Medicinsk information:
  Vi frågar dig om ditt hälsotillstånd för att ha möjlighet att anpassa din jamboreeupplevelse så att den blir trygg, säker, och rolig. Vi delar inte informationen med någon utanför jamboreeorganisationen, och endast de individer som har direkt behov av informationen för att planera eller utföra uppgifter som behövs för att göra din jamboreeupplevelse så bra som möjligt kommer att få tillgång till dem. Uppgifterna sparas i upp till ett år efter Jamboree22.

  För att kontakta oss med frågor om dina personuppgifter eller annat:
  Scouterna
  Box 42034
  126 12 Stockholm
  Mail: jamboree@scouterna.se. Telefon: 08-568 432 00.När alla flikar i ovanstående formulär är ifyllda, tryck "Spara och fortsätt"